Untitled Document
 
Мелнибоне

Кожата му беше с цвят на избледнял череп; а дългата коса, която се спускаше по раменете му, беше млечно бяла. От острото красиво лице се взираха две издължени очи, пурпурни и мрачни, а от широките ръкави на жълтата мантия се подаваха две слаби ръце, също с цвят на кост.

Това е първият български сайт посветен изцяло на Елрик, последният император на Мелнибоне, принцът албинос, обичан и мразен от боговете, господар и роб на черния рунически меч Стормбрингър, осъден да носи вечно неговото проклятие.

Добре дошли на арената на войната между Закона и Хаоса...

Untitled Document