Творчество
     Кратки разкази

Вълшебното камъче на цар Симеон Велики
Плачът на небето
Договор за живот
На края на света
Рок Демони - Първа част - В ада
Рок Демони - Втора част - Извън ада